Όλα τα εκθέματα μαζί με τις νέες τεχνολογίες που θα παρουσιασθούν είναι απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.