Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες της αγοράς θα συγκεντρωθούν σ΄ ένα εκθεσιακό χώρο που τηρεί υψηλά στάνταρτ κομβικά και χωροταξιακά.

• Σ’ ένα προνομιούχο περιβάλλον που προδιαθέτει τους επαγγελματίες να δούν νέα εκθέματα, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και να λάβουν τεχνογνωσία της “επόμενης ημέρας”.
• Να ενημερωθείτε από τους κλαδικούς φορείς και να ανταλλάξετε απόψεις για επαγγελματικά θέματα και την εξέλιξη του κλάδου.
• Να θέσετε αιτήματα για τις ανάγκες σας, στους προμηθευτές, στους ήδη ή στους ενδυνάμει συνεργάτες και να λάβετε συγκρίσιμες απαντήσεις.
Με την επίσκεψη σας ισχυροποιείτε την δύναμη και την δυναμική του κλάδου και συμμετέχετε στην σύγχρονη εξέλιξη του.